Triển khai dự án “ Gom ánh nắng, Thắp sáng bản em”

Qua kết nối của MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai, Công ty cổ phần cơ khí P&H có trụ sở tại thành phố Hà Nội đã tài trợ cho 2 xã Hợp Thành, Tả Phời mỗi xã 50 bóng điện chiếu sáng bằng điện mặt trời. 

Công ty cử cán bộ kỹ thuật đến cơ sở để lắp đặt hệ thống điện mặt trời

Ngay khi triển khai dự án, Đảng ủy, UBND xã Hợp Thành đã huy động nhân dân trong thôn Nậm Rịa, tiến hành khảo sát tuyến đường sau đó lựa chọn vị trí để chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân công, vị trí lắp đặt. Qua đó một số vị trí lặp đặt cột điện phải tháo dỡ tường rào, chặt phát quang cây cối, xong nhân dân đã rất chủ động để hiến đất thực hiện công trình.

Cán bộ kỹ thuật của Công ty, chính quyền địa phương cùng nhân dân tiến hành dựng cột điện tại thôn Nậm Rịa, xã Hợp Thành

Tổng chi phí hỗ trợ 100 bóng điện mặt trời cho hai xã trong giai đoạn 1 trị giá 250 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để 2 xã thực hiện một trong những tiêu chí điện chiếu sáng trong xây dựng nông thôn mới. Khi hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời trong giai đoạn 1 vận hành đảm bảo về chất lượng, cũng như hiệu quả sử dụng Công ty cổ phần cơ khí P&H tiếp tục phối hợp với MTTQ thành phố bổ xung thêm 3.000 bóng điện cho 2 xã vùng cao trong gia đoạn 2 của dự án "Gom ánh nắng, thắp sáng bản em"./.

Phan Ngọc - Vi Tuấn, Trung Tâm VH,TT-TT thành phố