Tặng thùng rác giữ vệ sinh môi trường cho thôn Láo Lý xã Tả Phời

Thực hiện quyết định của Thành uỷ Lào Cai về việc phân công giúp đỡ các xã nâng cấp lên phường, các xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Hội nông dân thành phố trao tặng 02 thùng rác cho thôn Láo Lý- xã Tả Phời.

 Hội nông dân tặng 02 thùng rác cho Thôn Láo Lý, xã Tả Phời

Với mong muốn nhân dân thực hiện tốt việc thu gom rác thải sinh hoạt, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan thôn bản sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, việc phân loại rác giúp các hộ dân tận dụng rác thải hữu cơ làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, xử lý thành phân hữu cơ dùng để bón cho cây trồng, giảm lượng rác thải hữu cơ phải thu gom, vận chuyển và xử lý.

Ngoài hoạt động thiết thực này, Hội nông dân thành phố còn tổ chức làm đường liên thôn đã xong giai đoạn 1 từ thôn Láo Lý sang thôn Làng Mới dài hơn 3km cùng nhiều hoạt động khác./.

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố