Hội Nông dân tỉnh: Bàn giao thiết bị thu gom, phân loại rác thải trong sinh hoạt cho 2 xã vùng cao thành phố

Sáng ngày 7/10, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Hội nông dân thành phố Lào Cai tổ chức lễ bàn giao xe chở rác chạy điện và thùng đựng rác công cộng, ra mắt mô hình “Tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường” ở 2 xã Hợp Thành và Tả Phời.

Đến dự có ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Trần Văn Thiện, Phó chủ tịch HĐND thành phố Lào Cai.

Quang cảnh lễ bàn giao thiết bị bảo vệ môi trường

Theo đó, xã Hợp Thành và xã Tả Phời mỗi xã được tiếp nhận 1 xe chở rác chạy điện có dung tích thùng 1m3 và 10 thùng đựng rác công cộng do Dự án: Xây dựng mô hình “ Thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm của các hộ dân nằm xen kẽ trong khu dân cư nông thôn” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tài trợ.

Ra mắt mô hình “Tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường”

Để quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị thu gom, phân loại rác thải góp phần bảo vệ môi trường “sáng, xanh, sạch đẹp” UBND xã Hợp Thành và xã Tả Phời thành lập mỗi xã 1 mô hình “Tổ nông dân tự quản bảo vệ môi trường” gồm 7 thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện việc thu gom rác thải đến từng đường xóm, tận cổng hộ gia đình; các đống rác thải tự phát trong khu dân cư, trên địa bàn xã phải được thu gom kịp thời. Tổ chức xử lý rác thải sinh hoạt tại khu xử lý tập trung của địa phương, có chu kỳ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ít nhất 1 lượt/1 tuần và tuần thủ thời gian thu gom theo quy định đã được thống nhất với các hộ dân. Đối với các hộ gia đình phải chủ động thu gom, phân loại rác thải, xử lý chất thải, bước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, giết mổ, chỉnh trang đường làng ngõ xóm sạch, đẹp.

Ký, bàn giao thiết bị thu gom, bảo vệ môi trường

Đây là hoạt động thiết thực của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân địa phương trong công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Đỗ Dũng; Trung tâm VH,TT-TT thành phố