Nông dân thành phố Lào Cai chung sức giúp nhân dân thôn bản Cam xây dựng nông thôn mới

Hướng về cơ sở với những hoạt động thiết thực Hội nông dân thành phố Lào Cai và Hội nông dân 17 xã, phường đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thôn bản Cam 4, xã Thống Nhất ăn ở hợp vệ sinh, chung sức giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới. 

Đoàn cán bộ Hội nông dân thành phố Lào Cai xuất phát lên bản Cam 4

Sau gần 3 giờ đi bộ, đoàn cán bộ Hội nông dân thành phố đã đến thôn bản Cam 4. Bản Cam 4 có 8 hộ dân chủ yếu là dân tộc Dao và là hộ nghèo. Giúp các hộ nâng cao nhận thức cán bộ Hội nông dân thành phố, các xã, phường đã bằng việc làm cụ thể tuyên truyền, vận động hướng dẫn các hộ gia đình trong thôn giữ gìn vệ sinh môi trường. Xây dựng chuồng trại, làm hố ủ phân. Ăn ở hợp vệ sinh, quyét dọn đường, khu vực xung quanh nhà.Từng bước tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của các hộ gia đình trong nâng cao ý thức, gìn giữ môi trường, sạch, đẹp xây dựng nông thôn mới.

Tặng quà cho các hộ dân thôn Bản Cam 4

Nhân dịp này, Hội nông dân thành phố đã tặng quà đồ dùng thiết yếu trong gia đình: Mâm, bát, đũa, nồi, cốc, chén.. cho 8 hộ gia đình thôn bản Cam. Đón nhận những tình cảm của cán bộ, hội viên nông dân thành phố chị Chảo Mùi Líu, thôn bản Cam 4, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui được các anh, chị thành phố Lào Cai lên đây hướng dẫn chúng tôi làm nhà vệ sinh, cách sử dụng, các anh chị còn tặng quà chúng tôi rất cảm ơn”.

Hội nông dân tỉnh, thành phố tặng quà cho hộ nông dân thôn Bản Cam 4

Thôn bản Cam có 32 hộ gia đình, chủ yếu là dân tộc Xa Phó, Dân tộc Dao. Đời sống còn nhiều khó khăn 100% là hộ nghèo, cận nghèo. Với địa bàn rộng, giao thông không thuận tiện, đời sống nhân dân chủ yếu làm nương, ruộng. Hội nông dân thành phố đã hỗ trợ giống nhân dân trong thôn trồng măng sặt; hướng dẫn nhân dân chăn nuôi.. từng bước phát triển kinh tế gia đình, nâng cao cuộc sống. Ông Chảo Ông Phin, trưởng thôn bản Cam, xã Thống Nhất cho biết: “Bản Cam là thôn khó khăn nhất, ở đây vận động bà con nhân dân cố gắng để phát triển kinh tế và tuyên truyền cho bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường, vận động nhân dân xóm 4 tiến tới làm ăn, phát triển xuống khu xóm 1 để tập trung có đường điện phát triển kinh tế”.

Các hộ gia đình thôn bản Cam phát triển chăn nuôi

Bằng những hoạt động thiết thực, Hội nông dân thành phố Lào Cai đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. từng bước giúp thôn vùng cao Bản Cam chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng,vật nuôi phù hợp, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ánh Tuyết