Hợp Thành nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của nhân dân Cấp ủy, chính quyền xã Hợp Thành đang tập trung lãnh đạo, triển khai giải pháp nhằm hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020-2025.

Mô hình du lịch homestay xã Hợp Thành

Hợp Thành hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Những cánh đồng một giống trải dài, những con đường bê tông dài rộng, bản làng đông vui… minh chứng cho sự phát triển không ngừng. Để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đầu năm 2021, xã Hợp Thành đã lựa chọn thôn Bắc Công, thôn Nậm Rịa…là những thôn còn khó khăn để tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các mô hình nhà sạch vườn đẹp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Ông Lý Ngọc Sáng, Bí thư thôn Nậm Rịa xã Hợp Thành chia sẻ: “Năm 2022 thôn Nậm Rịa chúng tôi quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao để ra khỏi thôn nằm trong chương trình 135, trong đó Chi bộ vận động nhân dân giúp nhau về ngày công, vật liệu để xóa nhà tạm, giúp cây con giống phát triển kinh tế để tất cả hộ nghèo còn lại của thôn thoát nghèo bền vững”

Hưởng ứng phong trào “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP), Đảng bộ, chính quyền xã Hợp Thành luôn quan tâm, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các chi bộ thôn, tuyên truyền vận động người dân duy trì và lưu giữ các nghề truyền thống của địa phương như nghề làm hương, làm chõ đồ xôi, thêu thổ cẩm … kết hợp với vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân chung tay ủng hộ chương trình sửa chữa làm nhà mới 9 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ông Trần Đức Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hợp Thành cho biết: “Được sự quan tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, quỹ vì người nghèo thành phố đến thời gian này đã hỗ trợ xã được 6 nhà đại đoàn kết, trong đó đã hoàn thành và bàn giao được 3 nhà, 3 nhà còn lại đang xây dựng dự kiến đến 15/9 sẽ khánh thành 9 nhà để bàn giao cho hộ nghèo”

Cùng với đó xã tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm, đường làng ngõ xóm tiếp tục được đầu tư, nâng cấptạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa…. Nhờ vậy đã giúp cho10 hộ thoát nghèo, phấn đấu đến hết năm 2021 xã cơ bản không còn hộ nghèo. Ông Phạm Đình Thiệp, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành cho biết: “Những đường làng ngõ xóm nhỏ của xã chưa được nâng cấp thì đến nay chúng tôi đã khảo sát và dự kiến trong nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ làm được 15 km đường  rộng 1,2 m lên 3 m, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công cũng như đề xuất với tỉnh, thành phố hỗ trợ xi măng để đến năm 2025 tất cả các tuyến đường làng ngõ xóm có chiều rộng từ 3 m trở lên…”

Đường vào thôn kiểu mẫu Kíp Tước

Cùng với xóa nhà tạm, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, cấp ủy chính quyền đang chỉ đạo các thôn thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả như mô hình cánh đồng 1 giống chất lượng cao; mô hình sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn Vietgap, hưởng ứng phong trào mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển du lịch homestay, du lịch cộng đồng đang được xã khuyến khích nhân rộng, nhằm tạo ra sản phẩm mới có chất lượng cung cấp ra thị trường, hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020-2025.

Đỗ Dũng; Trung tâm VH,TT-TT thành phố