Thành ủy Lào Cai: Sơ kết chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và trật tự, văn minh đô thị 6 tháng đầu năm 2021

Thành ủy Lào Cai vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và trật tự, văn minh đô thị 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Trong 6 tháng qua, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và văn minh đô thị đã tạo sự đồng thuận và huy động các lực lượng tham gia. Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng Nông thôn mới" tiếp tục được các tầng lớp tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào thi đua với khí thế mạnh mẽ. Củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hoàn thiện 19/19 tiêu chí xã Thống Nhất, hoàn thiện hồ sơ công nhận xã Thống Nhất đạt chuẩn NTM năm 2021. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội cho công tác giảm nghèo, như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nghề; hỗ trợ nước sinh hoạt, y tế... Qua đó, trong 6 tháng đầu năm dự kiến có 45/90 số hộ thoát nghèo, đạt 50% kế hoạch giao, số hộ thoát cận nghèo 50 hộ. Dự kiến năm 2021 sẽ thoát nghèo 90/90 hộ, đạt 100% kế hoạch giao. Công tác quản lý trật tự, văn minh đô thị trong 6 tháng đã xử phạt hành chính 347 triệu đồng; cưỡng chế và tháo dỡ đối với 13 trường hợp vi phạm. 100% các hộ xây dựng được kiểm tra 3 bước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề còn vướng mắc tại địa phương mình như khó khăn trong công tác hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các xã; vấn đề thu gom và xử lý rác thải tại Tả Phời, Hợp Thành; việc huy động các nguồn lực bắt tay cùng người dân trong quá trình sản xuất. Các ý kiến cũng xoay quanh việc làm đường giao thông nông thôn tại địa phương, như Tả Phời, Hợp Thành, Đồng Tuyển... Xã Đồng Tuyển có nhiều tuyến đường đã xuống cấp, đề nghị thành phố quan tâm đầu tư các tuyến đường, có chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các phòng ban chuyên môn của thành phố, lãnh đạo UBND thành phố đã giải đáp những vướng mắc của các đại biểu. 6 tháng cuối năm 2021, thành phố sẽ chỉ đạo các xã phường tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết khó khăn vướng mắc để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn thành phố. 

Khánh Nga