Xã Đồng Tuyển giảm nghèo từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Những năm qua, từ nguồn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giúp nhiều hộ gia đình xã Đồng Tuyển đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu quả, giúp nhiều hộ trong xã thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

          Hộ gia đình anh Dương Quý Hiếu, thôn Củm Thượng 1,  xã Đồng Tuyển

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội như: Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong xã đứng ra nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với số tiền gần 07 tỷ đồng, 05 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức cho 186 hộ là các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh. Các tổ tiết kiệm, vay vốn của xã đã tích cực phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng đối với người nghèo; tiến hành các bước bình xét, xác định hộ vay đủ điều kiện theo quy định; đồng thời giúp các hộ xây dựng các dự án phát triển kinh tế hộ gia đình. Các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, đời sống được nâng lên rõ rệt. Đến năm 2020 tỉ lệ giảm hộ nghèo ở xã đạt 100 %.

Có thể nói, từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã thực sự trở thành đòn bẩy, động lực mạnh mẽ giúp người dân trong xã vươn lên thoát nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần xây dựng xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Tác giả:Mai Linh