Xây dựng phương án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho 7 thôn vùng cao xã Tả Phời

Ngày 13 tháng 6 năm 2021, Uỷ ban nhân dân thành phố đã tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung xây dựng phương án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho 07 thôn vùng cao của xã Tả Phời.

Đến dự có đồng chí Trần Văn Thiện,  Ủy viên BTV thành ủy, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Xác định rõ nhiệm vụ “Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho 07 thôn vùng cao của xã Tả Phời” là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cần thiết và cần sớm được triển khai thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao thu nhập người dân khu vực nông thôn, giảm nghèo bền vững và xây dựng các thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Hộ gia đình thuộc thôn Phìn Hồ, xã Tả Phời

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo sự đồng lòng quyết tâm vào cuộc của các phòng, ban và đặc biệt sự vào cuộc của chính quyền địa phương Đảng ủy, UBND xã Tả Phời thực hiện thành công phương án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho 07 thôn vùng cao của xã Tả Phời tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế ổn định, bền vững và vươn lên khá, giầu.

Tác giả:Hà Thị Nghĩa