Ra mắt mô hình “ Thôn, bản không có rác thải tại thôn Đá Đinh 2 xã Tả Phời

Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU ngày 26/10/2020 của Thành ủy Lào Cai về việc về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố “Sáng -Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2020-2025 và thực hiện các hoạt động cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện nông thôn mới.

Sáng ngày 08/6/2021,Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lào Cai chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tả ra mắt mô hình “Thôn, bản không rác thải” tại thôn Đá Đinh 2, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Mô hình “Thôn, bản không rác thải” là mô hình được Hội LHPN xã Tả Phời chọn làm điểm có 50 thành viên tham gia. Nội dung sinh hoạt của mô hình gắn với các hoạt động thực hiện Chỉ thị 03 của Thành ủy và các nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, các thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ 3 tháng/lần như: Truyền thông đến phụ nữ về 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình  “5 không, 3 sạch”, tiêu chí nông thôn mới; tuyên truyền hội viên, nhân dân sắp xếp nhà ở và đồ dùng gia đình luôn sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp; vệ sinh, khơi thông rãnh thoát nước xung quanh nhà; không để gia súc phóng uế ra đường bừa bãi; Duy trì sử dụng ga rác mini gia đình hiệu quả. Hộ gia đình, cá nhân đang sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thôn không được vứt rác, đổ rác, nước thải, chất thải sinh hoạt, chăn nuôi ra ngoài môi trường, lòng, lề đường, suối; khe núi, mương máng, cầu, cống, hệ thống thoát nước công cộng khác; Rác thải, nước thải, chất thải trong thôn, xóm phải được thu gom, xử lý hợp vệ sinh trước khi thải ra hệ thống mương thoát nước trong vùng. Các hộ gia đình khi tiến hành cải tạo, xây dựng công trình trên địa bàn xã phải tự thu dọn, không làm ảnh hưởng tới môi trường và giao thông. Không vận chuyển rác, chất thải ở nơi khác về địa phương tiêu hủy, chôn lấp.100% hộ gia đình đều phải ký cam kết với thôn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. 

Ga rác mini của mô hình “Thôn, bản không rác thải”

Cũng trong dịp này, Hội LHPN xã Tả Phời tuyên truyền vận động các hộ dân thôn Đá Đinh xây 36 ga rác mini, trị giá 54 triệu đồng cho 36 hộ, trong đó Hội LHPN xã hỗ trợ 7 triệu đồng.

Thông quan hoạt động này sẽ góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và cộng đồng,  thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Tả Phời đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2020-2025.

Tác giả:Thanh Điệp - Hội Liên hiện phụ nữ thành phố Lào Cai