Thành phố Lào Cai xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng

Thực hiện Nghị định về phòng, chống dịch bệnh nơi công cộng của Chính phủ và Công điện số 03/CĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, các lực lượng chức năng thành phố đã tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Các lực lượng chức năng lập biên bản người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Cụ thể, từ ngày 2/5 đến trưa ngày 11/5/2021, các lực lượng chức năng đã xử phạt 11 người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Tại phường Kim Tân 5 người, phường Duyên Hải 1 người, phường Lào Cai 1 người, phường Pom Hán 4 người bị xử phạt hành chính, mỗi trường hợp 2 triệu đồng theo luật định; nhắc nhở hai nhà hàng bán bia hơi, quán bán nước do không chấp hành nghiêm túc qui định tạm dừng các hoạt động dịch vụ công cộng để phòng, chống Covid-19. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm qui định về phòng, chống dịch Covid-19, nhằm siết chặt kỷ cương, nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Phương Thanh