Đại hội phụ nữ Công an thành phố Lào Cai lần thứ III,nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 05/5/2021, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, cán bộ hội viên nữ Công an thành phố đã tham gia giải quyết 43 vụ việc bằng 111 người nước ngoài vi phạm; phát hiện 283 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Chủ động tham mưu các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Nổi bật đã tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Khắc phục mọi khó khăn, làm việc liên tục 24 giờ/ ngày và 7 ngày/ tuần để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn toàn thành phố. Cán bộ hội viên phụ nữ còn là lực lượng nòng cốt, tiên phong tham gia tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình về cải cách hành chính, về an ninh trật tự… 

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, 100% hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh tổ quốc" gắn với cuộc vận động "Phụ nữ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"... Hội phụ nữ Công an thành phố đạt vững mạnh; 100% cán bộ hội viên hàng năm phấn đấu đạt mức Hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 80% đạt danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến. Nhân rộng từ 3 điểm mô hình điển hình trong phong trào phụ nữ trở lên. 

Đại hội đã bầu BCH Hội phụ nữ Công an thành phố khóa III gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất của BCH đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HPN Công an thành phố; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội phụ nữ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Khánh Nga