Hội nghị tham vấn lấy ý kiến nhân dân về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới tổ 3, 6, 7 phường Nam Cường

Sáng ngày 05/10, Phòng Quản lý đô thị thành phố Lào Cai phối hợp với UBND phường Nam Cường tổ chức Hội nghị tham vấn lấy ý kiến nhân dân về nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới tổ 3, 6, 7 phường Nam Cường. 

 

Theo đồ án quy hoạch, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 23ha, trong đó diện tích điều chỉnh thuộc tiểu khu đô thị số 4 là 2,2ha; diện tích quy hoạch mới là 20,8ha. Đây là khu vực phát triển khu dân cư đô thị mới thuộc phường Nam Cường với các công trình công cộng, phúc lợi xã hội, hệ thống dịch vụ, hệ thống dân cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chí, phục vụ cho nhu cầu phát triển đô th thành phố Lào Cai. 

Tại hội nghị tham vấn, các ông bà bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và các hộ dân có liên quan đến đồ án có ý kiến về việc quy hoạch cần phải nhanh chóng, tránh tình trạng quy hoạch treo, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân sau quy hoạch. 

Khánh Nga