Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP Lào Cai: Thảo luận, cho ý kiến các nội dung quan trọng

Ngày 5/10, Thành uỷ Lào Cai đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ 20, khóa XXIII,  nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng). 

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí  Đỗ Trường Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị; đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, đồng chí  Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt: Hướng dẫn số 25- HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Thông báo số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 về kết luận của Bộ chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Quy định số 80- QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định số 69- QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nghị quyết số 29- NQ/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022.  Với sự chủ động, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã dự báo, đánh giá đúng tình hình, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 một cách linh hoạt, chủ động, sáng tạo, nhất là triển khai quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/12/2021 của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chính vì vậy, một số nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng đầu năm đạt kết quả nổi bật là: Trong 23 chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 08 của Thành ủy, đã có 10 chỉ tiêu đạt và vượt; Kinh tế được phục hồi, tăng tốc phát triển trở lại; tổng doanh thu dịch vụ đạt trên 15.000 tỷ đồng; thu ngân sách đến nay đạt trên 4.300 tỷ đồng, vượt 146% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch đến thành phố trong 9 tháng đầu đạt trên 1,5 triệu lượt, tăng 90% so với cùng kỳ.

 Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, nhất là vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà ở, xóa nhà tạm; thực hiện các tiêu chí về đích xã nông thôn mới nâng cao. Thành phố đã tập trung các nguồn lực hỗ trợ 57 nhà cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

 Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, trọng tâm là lát hành lang, vỉa hè, xây dựng nhà văn hóa liên tổ dân phố, liên khu dân cư với quy mô lớn, hiện đại; áp phan, xây dựng cầu vào trung tâm các xã; sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước; bó gọn dây điện, dây cáp viễn thông; trang trí hệ thống đèn chiếu sáng ở những tuyến phố chính; vệ sinh môi trường, xóa những điểm đen về rác thải...

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời; đã khánh thành, gắn biển tên và đưa vào sử dụng 27 công trình chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ với tổng kinh phí trên 350 tỷ đồng; đồng thời, khởi công 03 công trình chào mừng.

 Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được quan tâm, an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng; triển khai, thực hiện phương án phát triển kinh tế, xã hội các thôn đặc biệt khó khăn, thôn vùng cao, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Covid-19.

An ninh, quốc phòng được tăng cường, trật tự ATXH được giữ vững, công tác tuyên truyền, vận động có nhiều đổi mới; công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng. Lãnh đạo tổ chức thành công chuỗi các hoạt động và Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai; Đại hội chi bộ dưới cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, bổ sung nhiều nội dung cụ thể vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; Trong đó, tập trung bàn các giải pháp tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng tái định cư, hệ thống thoát nước chống ngập úng đô thị; thực hiện chuyển đổi số; quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để xây dựng xã Cam Đường, Vạn Hòa đáp ứng các tiêu chí phường trong giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư  Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thành phố đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2022. Đề nghị Đảng bộ thành phố cần bám sát vào Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi để khai thác các nguồn lực cho phát triển, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phấn đu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022 và đánh giá, rà soát, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới năm 2023; tổ chức Hội nghị chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 27/2/2022 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022; Tiếp tục thực hiện các tiêu chí đô thị loại I.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua  đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho các tập thể  có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua  đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai

Hội nghị cũng biểu dương, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho 9 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai.