Hội nghị bồi dưỡng pháp luật năm 2022

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu về Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế, với các nội dung chính về Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Qui định người tham gia, mức đóng hàng tháng, phương thức đóng, quyền lợi và mức hưởng, thủ tục tham gia và nơi đăng ký. Trên cơ sở các nội dung được triển khai, các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng, còn đối thoại giải quyết các vướng mắc về bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn.

Các nội dung tập huấn về BHXH và BHYT

Cũng tại buổi tập huấn, các đại biểu được Công an thành phố phổ biến nội dung kiến thức phòng cháy, chữa cháy qua đó nâng cao ý thức tham gia phòng cháy, chữa cháy ngay ở cơ sở./.

Phan Ngọc, Trung Tâm VH,TT-TT thành phố