UBND thành phố họp phiên thường kì tháng 10/2022

Sáng ngày 29/9, UBND thành phố họp phiên thường kì tháng 10 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp.

Quang cảnh cuộc họp

Trong 9 tháng đầu năm 2022, nhìn chung tình hình KTXH được duy trì và phát triển ổn định, thành phố đã ban hành các văn bản điều hành, xác định những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo xuyên suốt. Đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo ANTT, ATXH, ATGT phục vụ các sự kiện chính trị của tỉnh, thành phố. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.374,16 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán tỉnh, 57,9% dự toán thành phố. Thu ngân sách địa phương đạt 1.186 tỷ đồng, bằng 71,3% kế hoạch tỉnh, 62,5% thành phố, giá trị sản xuất TTCN ước đạt 1.271 tỷ đồng giá hiện hành (giá so sánh đạt 830 tỷ đồng) bằng 70,1% kế hoạch, 104,8% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ, năng xuất một số cây trồng chính đạt khá (ngô vụ xuân 42 tạ/ha, ngô vụ mùa 39 tạ/ha) sản lượng lương thực có hạt ước đạt 9.722 tấn, bằng 101,5% kế hoạch... Tiếp tục thực hiện Đề án nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đôn đốc, rà soát tiêu chí nông thôn mới xã Đồng Tuyển, Hợp Thành đưa vào kế hoạch thực hiện nông thôn mới nâng cao năm 2022; Quyết định công nhận 06 thôn kiểu mẫu, duy trì 22 thôn kiểu mẫu. Tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Thống Nhất đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. Chất lượng giáo dục được nâng cao; tỷ lệ khám chữa bệnh 252.040/221.778 lượt đạt 113% chỉ tiêu kế hoạch. Công tác Quân sự quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

03 tháng cuối năm 2022, UBND thành phố tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ, KHKT tăng năng xuất các cây trồng. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí đô thị loại I; rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch: Phân khu Cam Đường, Hợp Thành, Lào Cai; quy hoạch chi tiết xã Đồng Tuyển, Cam Đường, Hợp Thành. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số, kích cầu du lịch; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Duy trì, giữ vững tình hình ANCT, trật tự ATXH; giữ vững tình hình an ninh biên giới, tăng cường đảm bảo trật tự ATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo trật tự ATXH.

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố.