Bắc Lệnh sơ kết công tác Đảng - Chính quyền 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Chiều 28/9/2022, Đảng ủy phường Bắc Lệnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng - Chính quyền 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. 

Đến dự có đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, UBND quyết liệt trong điều hành, hệ thống chính trị đồng bộ vào triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu KT-XH, ANQP đảm bảo. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường ổn định. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy ước tự quản ở khu dân cư, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế để tăng thu nhập, hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và địa phương phát động. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường thực hiện 9 tháng: 12.086 triệu đồng đạt 290% kế hoạch thành phố giao, 264% kế hoạch phường giao. Tổng thu ngân sách phường thực hiện 9 tháng: 4.569 triệu đồng, đạt 63% kế hoạch thành phố giao và kế hoạch phường giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, mong muốn từ nay đến cuối năm, Đảng ủy phường tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, của Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu giao, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đô thị, đất đai và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Lào Cai sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiến Hưng