Hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 28/9, Thành uỷ Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ  Tỉnh uỷ, Bí Thư Thành ủy,  Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm Ban chỉ đạo chương trình từ thành phố đến cơ sở đã tích cực vào cuộc với quyết tâm cao; đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành một phong trào thi đua với khí thế mạnh mẽ. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, công bố xã Thống Nhất đạt chuẩn nông thôn mới. Bê tông hóa được trên 24 km đường giao thông ở các xã; đầu tư đưa công trình cấp nước sinh hoạt 02 thôn An Thành - Khe Luộc xã Thống Nhất vào sử dụng; sửa chữa xây mới các trường lớp học với tổng vốn đầu tư trên 58 tỷ đồng; xây mới và đưa vào sử dụng 80 nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách, sửa chữa nâng cấp 12 nhà. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp kèm theo đối với các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Cốc Lếu, Gốc Mít, Kim Tân, chợ Du lịch Lào Cai.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận đưa ra những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nêu giải pháp tháo gỡ những tồn tại.. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới. Tập trung chỉ đạo đồng bộ tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng nông thôn mới theo nhóm xã; hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đảm bảo kế hoạch, tiến độ, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả…Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nông thôn mới nâng cao đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động ủng hộ của các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã, thôn củng cố, nâng cao tiêu chí nông thôn mới đã đạt; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn. Hoàn thiện, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn. Tập trung rà soát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch: Phân khu Cam Đường, Hợp Thành, Lào Cai; quy hoạch chi tiết xã Đồng Tuyển, Thống Nhất, Cam Đường, Hợp Thành...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ, Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao công tác chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của BCĐ đã đạt được nhiều kết quả trong 9 tháng đầu năm; đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thời gian tới Ban chỉ đạo cùng các xã, phường rà soát các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững năm 2022, đánh giá cụ thể những công việc đã hoàn thành và những nội dung chưa đạt, đưa ra giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm 2022.Tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện phương án phát triển kinh tế - xã hội 6 thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định đã được phê duyệt; tập trung đẩy mạnh thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác xây dựng đô thị văn minh, trọng tâm là: Đề án số 04  của Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng đô thị gắn với xây dựng các công trình giao thông trọng điểm; Đề án số 01 của Thành ủy về phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng đô thị đạt tiêu chí đô thị loại I, giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 03 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2020- 2025. Tổ chức lồng ghép các nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, để đảm bảo tất cả người nghèo, người cận nghèo đều được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống cho người dân...

Kim Ngân