Thành phố Lào Cai tham gia tập huấn Chương trình chuyển đổi số

Uỷ ban nhân dân thành phố có 69 học viên là đại diện lãnh đạo và cán bộ công chức các xã, phường vừa tham gia Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Quang cảnh buổi tập huấn chuyển đổi số cho xã, phường

Các học viên được nắm bắt nội dung:  Kiến thức chung về chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số, Kỹ năng tổ chức triển khai chuyển đổi số tại xã, thực hành một số kỹ năng cơ bản và làm bài kiểm tra, đánh giá năng lực,..

Mục tiêu của Chương trình nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số gắn với vị trí việc làm của lãnh đạo cấp xã để thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương, góp phần đưa người dân lên môi trường mạng thông qua việc sử dụng các nền tảng số Made in Việt Nam; kiến thức về phát triển hạ tầng cho xây dựng chính quyền số, phát triển cơ sở dữ liệu và các ứng dụng trong chính quyền số cấp xã; Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành giúp thúc đẩy phát triển kinh tế số ở cấp xã, gắn với các điều kiện phát triển kinh tế đặc thù ở cấp xã; Bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò và những lợi ích mang lại từ việc xây dựng xã hội số ở cấp xã; Trang bị kỹ năng thực hành giúp xây dựng và hình thành xã hội số ở cấp xã với những bộ công cụ sẵn do doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam làm chủ; Bồi dưỡng kỹ năng giúp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số cấp xã.

Khóa bồi dưỡng về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (Nền tảng One Touch) của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn

Trang Trần
Tin khác
1 2 3 4 5  ...