Cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác mặt trận cơ sở
Sáng ngày 11/8/2022, Trung tâm chính trị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai  tổ chức lớp cập nhật kiến thức nghiệp vụ cho 80 cán bộ mặt trận cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Nội dung được quán triệt tập trung vào nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Việt Nam thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Hoạt động giám sát của Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường.

Tập huấn Chuyên đề: Hoạt động công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng

Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở chủ động vận dụng vào thực tiễn, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới./.

Ánh Tuyết
Tin khác
1 2 3 4 5  ...