Chi bộ số 5- Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022- 2025

Sáng ngày 4/7, Chi bộ số 5- Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2025. 

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thuần Hưng- Uỷ viên Ban thường vụ Thành ủy- Bí thư Đảng ủy quan Đảng đoàn thể thành phố.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; đảng viên trong chi bộ thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn công tác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, kịp thời khen thưởng những đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính và lãnh đạo chuyển đổi số trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025. Triển khai đến cán bộ, đảng viên thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phòng họp không giấy tờ.

Cán bộ công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Hội Phụ nữ thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và Chỉ thị số 03 của Thành ủy về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giai đoạn 2020-2025. Hội Nông dân tiếp tục duy trì, thành lập Câu lạc bộ “sản xuất kinh doanh giỏi”, Câu lạc bộ “ Nông dân với pháp luật”, mô hình liên kết chăn nuôi, trang trại, mô hình phát triển kinh tế, tổ hội nghề nghiệp, tổ hợp tác dịch vụ tổng hợp, giới thiệu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân..

Trong nhiệm kỳ Chi bộ đã bình xét ghi danh được 10 tập thể, 27 lượt cán bộ đảng viên trong chi bộ trong đó trình Đảng uỷ công nhận ghi danh đối với 1 lượt tập thể, 1 người đứng đầu, 3 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác.

Bỏ phiếu bầu Ban chi uỷ khoá mới

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thuần Hưng - y viên Ban thường vụ Thành ủy- Bí thư Đảng ủy quan Đảng đoàn thể thành phố nhấn mạnh: Đại hội chi bộ số 5 được Đảng ủy cơ quan Đảng đoàn thể chọn tổ chức làm điểm rút nghiệm cho các chi bộ còn lại; đây cũng là đại hội chi bộ cấp cơ sở đầu tiên nhiệm kỳ 2022- 2025 được tổ chức trên địa bàn thành phố. Do vậy, công tác chỉ đạo cũng như chuẩn bị tổ chức đại hội được chi bộ tổ chức chu đáo, trang trọng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chi bộ cần triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các nhiệm vụ của hội cấp trên. Xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm, toàn khóa, ban hành Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ theo tháng, quý; phân công nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên thực hiện phù hợp với năng lực trình độ. Tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội, thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên...

Tặng hoa Ban chi uỷ khoá mới

Tại đại hội đã bầu Ban chi ủy khóa VIII, nhiệm kỳ 2022- 2025 gồm có 3 đồng chí, đồng chí Đồng Thị Tố Nga - tái cử chức Bí thư chi bộ số 5, nhiệm kỳ 2022-2025.

Kim Ngân