Sơ kết công tác Tổ chức, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng 1.7.2022, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức, xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Hữu Quý - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai. 

Quanh cảnh hội nghị

Năm 2022, trước nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Thành ủy đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa tham mưu, tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ công tác Tổ chức, Xây dựng Đảng. Tích cực tham mưu lãnh đạo và tổ chức thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập Thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Thành ủy,Tỉnh ủy và của Trung ương, trong đó có Quy định số 1171 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Việc chỉ đạo, triển khai công tác Tổ chức, Xây dựng Đảng tiếp tục có những đổi mới đảm bảo nghiêm túc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động. Tiếp nhận 02 tổ chức Đảng về Đảng bộ thành phố Lào Cai (Đảng bộ trường THPT Chuyên Lào Cai, chi bộ trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai). Phát triển 60 đảng viên mới ( đạt 50 % chỉ tiêu); Tham mưu ban hành Quyết định công nhận chính thức cho 79 đảng viên. Cập nhật vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 lũy kế đạt gần 4.500 đảng viên.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được; phân tích, làm rõ những hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Tổ chức, Xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu chỉ đạo cán bộ làm công tác Tổ chức cần có phương pháp làm việc khoa học, tuân thủ nguyên tắc, quy trình, thủ tục, đảm bo bí mật thông tin

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Hữu Quý - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Ban Tổ chức Thành ủy trong thời gian qua; chỉ rõ 6 vấn đề còn tồn tại, hạn chế để khắc phục như: Chất lượng nghiên cứu, tham mưu một số lĩnh vực tiến độ còn chậm; việc phối hợp trong thực hiện quy trình công tác cán bộ, thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ cần quan tâm, đề cao hơn; sinh hoạt của đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213 của Bộ Chính trị cần chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Chính trị; công tác phát triển đảng viên so với yêu cầu nhiệm vụ, quy mô của thành phố chưa đáp ứng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn thiếu chiến lược lâu dài; vẫn còn cán bộ có tư tưởng, biểu hiện ngại việc, chọn việc, thoái thác dự kiến nhân sự, phân công nhiệm vụ của tổ chức; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực Tổ chức, xây dựng đảng còn chậm.

Để thực hiện tốt công tác Tổ chức, Xây dựng đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trong tâm thời gian tới cần: Nghiêm túc học tập, triển khai các văn bản của Tỉnh, Trung ương về công tác tổ chức, cán bộ; đảm bảo người đứng đầu, cán bộ tham mưu công tác tổ chức, cán bộ phải nắm chắc nội dung, quy trình, quy định, thường xuyên cập nhật, chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ; có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành, lĩnh vực Tổ chức, Xây dựng Đảng; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đội ngũ cán bộ trong ngành tổ chức; đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức cần tự học tập, nghiên cứu, rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn, tìm hiểu để nắm bắt tâm lý con người, nâng cao năng lực thực tiễn trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ; cần có phương pháp làm việc khoa học, tuân thủ nguyên tắc, tuân thủ quy trình, thủ tục, đảm bảo bí mật thông tin; Nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, các quy định phối hợp, bám sát vào các quy định của Tỉnh, Trung ương mới ban hành sau Đại hội XIII của Đảng.

Thanh Mai