Đoàn công tác của Cục Di sản Văn hóa khảo sát thực tế và góp ý chuyên môn vào Dự thảo dự án quy hoạch, xây dựng một số điểm di tích
Ngày 1/7/2022, đoàn công tác Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành khảo sát thực tế và góp ý chuyên môn vào Dự thảo Dự án quy hoạch, xây dựng, tu bổ một số di tích trọng điểm trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại các Di tích Quốc gia: Đền Thượng, Đền Cấm, Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Cai; Di tích cấp tỉnh: Đền Đôi Cô- chùa Cam Lộ. Tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, dưới sự chủ trì của đồng chí Giàng Thị Dung, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, đoàn công tác Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Lào Cai đã góp ý vào Dự thảo phương án tu bổ, quy hoạch và mở rộng các di tích trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Hiện trạng một số di tích cơ sở vật chất đã xuống cấp; diện tích đất, quy mô xây dựng, không gian, cảnh quan chưa đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái, du lịch của Nhân dân và du khách; Chủ trương của thành phố Lào Cai thời gian tới quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích các di tích, đồng thời phục dựng lại các hoạt động lễ hội, tiếp tục phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch tâm linh.

Đoàn khảo sát đã tham gia các ý kiến phù hợp với thực trạng và xu hướng phát triển của thành phố, góp phần hoàn thiện Dự thảo Dự án quy hoạch, xây dựng, tu bổ một số di tích trọng điểm trên địa bàn thành phố Lào Cai, góp phần gắn kết không gian, đảm bảo giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan các di tích, đồng thời phát huy giá trị các di tích gắn với phát triển du lịch.

Ánh Tuyết