Tổng kết tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Sáng ngày 30/6, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo kết quả cuộc tổng điều tra được công bố: Tính đến thời điểm 01/7/2021, toàn tỉnh có 30.738 cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tôn giáo (không bao gồm các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản), thu hút 117.602 lao động. So với năm 2017, số đơn vị tăng 5,25%, số lao động giảm 13,83%. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể duy trì mức tăng trưởng, trong khi đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội giảm so với năm 2017. Nguyên nhân là do thực hiện việc sáp nhập tinh gọn bộ máy và thay đổi phạm vi thu thập thông tin.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,

 Trưởng BCĐ tỉnh đánh giá kết quả cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lào Cai năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị Thường trực là Cục Thống kê tỉnh. Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở các số liệu điều tra, các ngành, các cấp phải nghiên cứu, phân tích, dự báo xu hướng phát triển, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trao tặng Bằng khen của Bộ Nội vụ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 trong công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, các nhân đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Hồng Quân