Hội nghị sơ kết phong trào công tác Hội Phụ nữ - Nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội Phụ nữ - Hội Nông dân thành phố vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công tác Hội phụ nữ - Nông dân; thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ; vốn vay ủy thác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã đến dự. 

Toàn cảnh hội  nghị

Trong 6 tháng đầu năm, cả 2 tổ chức Hội đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các phong trào Hội được Hội LHPN các cấp thực hiện có hiệu quả: 17 Hội Phụ nữ  xã phường và Hội phụ nữ Công an thành phố đã nhận đỡ đầu 21/86 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố theo chương trình "Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn". Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Thành ủy được hội viên phụ nữ hưởng ứng tích cực, đến thời điểm này đã xây dựng được 13 công trình nhỏ, 22 công trình phố điện, 20 đường hoa, 21 mô hình thôn bản/ngõ phố/khu dân cư không rác thải... Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo được thực hiện có hiệu quả; hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ qua đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” như trao quế giống; thành lập mới Hợp tác xã “sản xuất cây giống”; mô hình “hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo”… Phối hợp cho 2.850 hộ hội viên phụ nữ vay trên 76 tỷ đồng phát triển kinh tế; huy động 3.091 hộ tiết kiệm được trên 6 tỷ đồng; nhận giúp đỡ 25 hộ nghèo năm 2022; hỗ trợ 15 chị khởi sự kinh doanh khởi nghiệp bằng nhiều hình thức như tập huấn, vay vốn ưu đãi…

Đối với Hội Nông dân, trong 6 tháng Hội đã tích cực triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Đổi mới trong công tác tuyên truyền, hình thức đa dạng, phong phú. Chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được nâng cao. Hội nông dân các cấp đã hỗ trợ 500 cây ổi giống cho hội viên thôn Giao Tiến xã Thống Nhất; 600 cây quế cho 2 hộ dân thôn Dạ 1 xã Cam Đường; 1 tấn quả su su giống cho 5 hộ thôn Phìn Hồ Thầu xã Tả Phời; cung ứng 65 vạn cây quế cho hội viên nông dân xã Cam Đường, Vạn Hòa… Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại… Trong 6 tháng đầu năm thành lập 5 tổ hội nghề nghiệp, tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động của 85 mô hình tổ hội nghề nghiệp. Tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hộ viên và nhân dân thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu…

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại buổi sơ kết

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung có ý kiến về những khó khăn, đề xuất của 2 tổ chức Hội, như khó khăn trong việc phối kết hợp, xây dựng sản phẩm nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Việc cải tạo tập tục lạc hậu ở các thôn vùng cao các xã Tả Phời, Hợp Thành còn gặp khó khăn do nhận thức của người dân chưa được đầy đủ. Mong muốn tiếp tục đc quan tâm giúp đỡ hỗ trợ đầu tư cây, con giống, thúc đẩy hỗ trợ vay vốn cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; Mong muốn được quan tâm xây dựng cửa hàng quảng bá sản phẩm cho nông dân ở cửa khẩu Kim Thành… 

Sau ý kiến của các đại biểu, đại diện 2 tổ chức Hội đã tiếp thu, giải trình, làm rõ những khó khăn của các đơn vị, đưa ra giải pháp giúp các địa phương khắc phục khó khăn, tiếp tục có hướng đi đúng trong phát triển các phong trào Hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đoàn Ngọc Tuyến và các đồng chí lãnh đạo đại diện Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đều ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo của 2 tổ chức Hội, các đồng chí mong muốn 2 tổ chức Hội  tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào Hội trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ mà 2 tổ chức Hội cần tập trung thực hiện, đó là: Tiếp tục rà soát toàn bộ chương trình kế hoạch công tác năm 2022 để bổ  sung và  phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; quan tâm hơn nữa tới kế hoạch và phương án giảm nghèo, trong đó nêu cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị; Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên từ thành phố đến cơ sở; quan tâm nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội và các phong trào, nâng cao chất lượng các mô hình; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đặc biệt quan tâm công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, các phòng ban, đơn vị chuyên môn…

Khánh Nga