Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

Sáng 21/6, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Trung tâm chính trị thành phố tổ chức lớp cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 cho trên 250 học viên là Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy các xã, phường. 

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Trong thời gian ½ ngày, các học viên được tìm hiểu các chuyên đề, gồm: Điểm mới quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng và hướng dẫn của ủy ban kiểm tra Trung ương thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, một số nội dung cơ bản của Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, quy trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát đối với chi bộ...

Thông qua lớp học nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các học viên về mục đích, yêu cầu, quy trình, phương pháp, cách thức tiến hành, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Góp phần nâng cao và thống nhất nhận thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng, phương pháp làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Kim Ngân- Trung tâm Văn hoá, TT-TT thành phố