Tháng 4 thành phố xử phạt trên 300 triệu đồng vi phạm ATGT

Từ đầu năm đến nay, tình hình ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn thành phố ổnđịnh.  

Tổ công tác làm việc tại chốt kiểm soát phòng chống xuất nhập cảnh trái phép

Thành phố tiến hành tun tra kim soát ATGT, qun lý cht ch hot độngxut nhp cnh trái phép trên tuyến biên gii, bo v an toàn các mc tiêu chính tr, kinh tế trng đim ca thành phố. Trongtháng đã lp biên bn226 tng hp;tm gi 48 phươngtin; x pht vi phạm hành chính 325 triệu 500 nghìn đng/226 tng hp. Đã xy ra 03 v/ 03đi tưng v TTXH; 08 vv ma tuý.

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố