Hội nghị triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai năm 2022
Chiều ngày 19/5/2022, UBND thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thành phố Lào Cai năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lào Cai, đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Các thành viên BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Toàn cảnh hội nghị

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành 02 kế hoạch về phát triển người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến từng xã, phường tại Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND thành phố Lào Cai về Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022. Trên cơ sở thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp và xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN từ cấp xã trở lên. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã 17/17 xã, phường thành lập BCĐ cấp xã, phường. Kết quả đến hết tháng 4/2022: BHXH bắt buộc đạt 97% kế hoạch;  BHXH tự nguyện đạt gần 53 % kế hoạch; BHTN đạt 97,27% kế hoạch. BHYT đạt hơn 95% kế hoạch giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 85,55% giảm 1,73% so với năm 2021 (số thẻ BHYT năm 2022 tăng hơn năm 2021 là 1.122 thẻ ). Giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHTN: Các chế độ BHXH, BHTN được chi trả thông qua 03 hình thức trực tiếp, qua đại lý của Bưu điện và hệ thống ngân hàng. Tính đến tháng 4/2022, trên địa bàn thành phố Lào Cai, BHXH tỉnh đã thực hiện giải quyết chế độ BHXH hàng tháng cho 90 người. Năm 2022, trên địa bàn thành phố Lào Cai có 12 cơ sở Khám chữa bệnh. Tính đến tháng 4/2022, đã thực hiện giám định 86.247 lượt khám chữa bệnh BHYT với số tiền là 95.820 triệu đồng

Lễ ký kết quy chế phối hợp

Tại hội nghị các đại biểu cùng thảo luận đề xuất khó khăn và đề xuất các giải pháp tiếp tực triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị đã diễn ra hoạt động ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH tỉnh với các tổ chức hội, đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố.