Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai đạt kết quả cao thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021 công tác Tư pháp thành phố đạt được nhiều kết quả nổi bật, với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 85 nhiệm vụ cụ thể, ngành Tư pháp đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. 

Cùng với các nhiệm vụ chuyên môn, công chức ngành Tư pháp và đội ngũ pháp chế ở các cơ quan, ban, ngành thành phố còn tích cực, chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống dịch bệnh; tích cực phối hợp với các ngành triển khai các nhiệm vụ, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp công tác. Công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và ứng dụng phần mềm trong các lĩnh vực chuyên ngành và trong theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được quán triệt và sử dụng phổ biến, mang lại hiệu quả cao.

Nổi bật là việc nâng cao hiệu quả công tác phổi biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và củng cố kiện toàn đội ngũ làm công tác này. Đến nay, toàn thành phố có 30 báo cáo viên pháp luật thành phố và 445 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy được vai trò, tỷ lệ hòa giải thành đạt cao (87%) đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, phòng ngừa tội phạm, vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật. Mô hình “Câu lạc bộ hòa giải ở cơ sở” phát huy được hiệu quả, tiếp tục được nhân rộng trong toàn thành phố.

Công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong đó nổi bật là lựa chọn mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Cốc San, phường Kim Tân, từ đó rút ra những kinh nghiệp và cách làm hay, mới, hiệu quả để áp dụng cho việc thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn thành phố. Năm 2021, UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật tại 17/17 xã, phường; kết quả cho thấy 100% các xã, phường đã có sự chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực, cơ bản đạt yêu cầu. Phòng cũng đã hỗ trợ xây dựng 03 Tủ sách pháp luật với hơn 300 đầu sách pháp luật các loại; 03 bộ máy tính, máy tin có kết nối mạng internet; bàn ghế cho câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật” cho các trường học trên địa bàn nhằm giúp học sinh, đoàn viên thanh niên tìm hiểu pháp luật được tốt hơn.

Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, nhiều văn bản hành chính được UBND thành phố giao Phòng Tư pháp thẩm định, tham gia ý kiến giúp UBND trước khi ban hành. Đã thẩm định 03 dự thảo VBQPPL, góp ý 12 dự thảo VBQPPL, kiểm tra 07 quyết định UBND thành phố và xã, phường; tiếp nhận và kiểm tra 02 VBQPPL của Hội đồng nhân dân, UBND cấp xã. Qua tự kiểm tra VBQPPL chưa phát hiện VBQPPL ban hành trái quy định pháp luật........Đặc biệt, công tác thi hành pháp luật được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phòng đã có những hướng dẫn, đánh giá cụ thể việc theo dõi và thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường, và nhân dân trên địa bàn; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được thực hiện chặt chẽ hơn.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2021 song công tác tư pháp của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Từ việc đánh giá, nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế này, Phòng Tư pháp thành phố Lào Cai đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong năm 2022 với mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước và giải quyết tốt các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hành chính tư pháp./.

Nguyễn Duy Tuyến – Trường phòng Tư pháp thành phố Lào Cai