Ngành Văn hoá thành phố Lào Cai: Mạnh dạn, nâng tầm, đổi mới, đột phá và phát triển

Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành uỷ Đoàn Ngọc Tuyến tại buổi làm việc với Chi bộ Phòng Văn hoá Thông tin, Thể thao và  Ban Quản lý Di tích thành phố diễn ra trong chiều ngày 26/11/2021.

Phó bí thư thường trực Thành uỷ Đoàn Ngọc Tuyến chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chi bộ Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Ban Quản lý Di tích thành phố đã nêu thực trạng của ngành trong thời gian qua, những khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hiện nay. Như trong lĩnh vực xây dựng đảng, cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau, việc đánh giá chất lượng hiệu quả và tham mưu theo chức năng nhiệm vụ có lúc, có việc chưa chủ động, kịp thời. Do là chi bộ ghép của 2 cơ quan, đơn vị, tính chất công việc chuyên môn khác biệt, trụ sở cơ quan ở 2 nơi riêng biệt nên chưa sâu sát được. Về công tác chuyên môn, đối với Ngành văn hóa, nguồn nhân lực còn thiếu biên chế, nhất là cán bộ có chuyên môn về lĩnh vực Du lịch và Di tích. Về tuyên truyền trực quan, trên địa bàn thành phố hiện chưa có các điểm nhấn, các biểu tượng riêng mang tính chất quy mô lớn và lâu dài. Trong hoạt động thể thao, chế độ chi trả cho vận động viên tham gia các giải còn thấp. Lĩnh vực truyền thanh truyền hình còn thiếu thiết bị máy móc, lực lượng phóng viên hiện còn thiếu so với nhu cầu công việc. Công tác quản lý di tích, còn khó khăn trong việc quản lý tại các Đền trên địa bàn, thiếu nguồn nhân lực chuyên môn.

Sau khi nghe đại diện hai đơn vị trao đổi, các đồng chí trong Ban Thường vụ  Thành ủy đã chia sẻ với những khó khăn của 2 đơn vị, đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục: Nên tách Chi bộ Phòng Văn hóa hiện nay ra làm 2 chi bộ; đầu tư cơ sở vật chất, tìm quỹ đất xây trụ sở làm việc cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Truyền thông thành phố, nhà văn hóa, khu thể thao tại các phường mới được xây dựng trên địa bàn hiện chưa phát huy được hết chức năng; các thiết chế văn hóa còn thiếu; hoạt động văn hóa văn nghệ còn chưa phát huy hết tiềm năng… Ban quản lý Di tích nên có cách làm khoa học hơn nữa, phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

Sau khi nghe 17 kiến nghị, đề xuất trong 7 nhóm nội dung, đó là cán bộ; cơ sở vật chất; Thiết bị phục vụ công tác chuyên môn; Kinh phí; Chế độ chính sách; Công tác phối hợp; Tập huấn, nghiệp vụ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đoàn Ngọc Tuyến đã kết luận tại buổi làm việc: nhiệm vụ cần nhất của các đơn vị là cần rà soát các nhiệm vụ trong năm 2021, những công việc đã hoàn thành, nhiệm vụ đang làm, những việc chưa hoàn thành được để có giải pháp cụ thể; xây dựng kế hoạch năm 2022, trọng tâm là những hoạt động chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - thành phố Lào Cai. Chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác phê bình và tự phê bình; công tác nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan; quan tâm đến cán bộ làm công tác văn hóa xã phường. Đối với ngành văn hóa, tăng cường quản lý Nhà nước về văn hóa; chú trọng công tác chuyển đổi số, trong đó có chính quyền số; xã hội số và kinh tế số; tập trung hơn nữa việc cải tạo tập tục lạc hậu cho đồng bào vùng cao; phát triển du lịch cộng đồng; xây dựng các sản phẩm du lịch và sản phẩm phục vụ cho du lịch. Chất lượng phát thanh truyền hình cần đầu tư thêm các chuyên đề chuyên sâu về các lĩnh vực một cách thường xuyên; quan tâm đến tính đảng, tính chính trị trong tin, bài. Ban quản lý Di tích cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy chế quản lý; quảng bá về các điểm du lịch tâm linh nhiều hơn nữa; quản lý ANTT, ATXH, các dịch vụ xung quanh di tích, Ngành Văn hoá thành phố Lào Cai trong thời gian tới cần phải mạnh dạn, nâng tầm, đổi mới, đột phá và phát triển..........Đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy mong muốn các đơn vị tiếp tục nêu cao công tác phối hợp giữa các ban ngành, chính quyền… gắn bó chặt chẽ, mật thiết hơn nữa để cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Khánh Nga