Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Sáng ngày 22/10/2021, Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Lào Cai có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy, đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các phòng ban, xã phường trên địa bàn.

    Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố

Sau khi xem phóng sự, quán triệt báo cáo tổng kết 20 năm, các đại biểu của các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung tham luận chia sẻ cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả của các HTX, liên minh HTX trên địa bàn. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 435 HTX với 6.300 thành viên, 7.875 người lao động làm việc trong khu vực HTX. Doanh thu bình quân của HTX năm 2021 đạt khoảng 773 triệu đồng/năm; Đóng góp của khu vực HTX vào tổng sản phẩm của địa phương và nền kinh tế đạt 0,15% GRDP. Mặc dù có đóng góp quan trọng vào GRDP, nhưng tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX thấp; Vai trò lớn nhất của khu vực HTX là đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế thành viên (chủ yếu khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình). Đến hết năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh có có 92 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 52 sản phẩm của 30 HTX được chứng nhận.

Hoạt động khu vực kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực về quy mô, công nghệ và thị trường. Một số HTX điển hình tiên tiến đã áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh, tham gia vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đặc biệt, các HTX nông nghiệp đã hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi, nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Kinh tế hợp tác, HTX Lào Cai thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường; đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. Nhiều HTX đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Tại thành phố Lào Cai, hiện toàn thành phố có 64 HTX, 02 chi nhánh HTX với 2.008 thành viên và người lao động. Hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; công nghiệp, xây dựng, TTCN; dịch vụ vận tải; lĩnh vực tín dụng; lĩnh vực thương mại, dịch vụ tổng hợp. Kết quả chuyển đổi HTX đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố, đặc biệt gắn với kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các HTX đã huy động được nguồn vốn từ thành viên để đầu tư thiết bị máy móc để phát triển sản xuất đã tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của xã hội, tạo việc làm cho người lao động góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên đia bàn.

Tại hội nghị, đã có 16 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó thành phố Lào Cai có 2 tập thể và 1 cá nhân được trao thưởng vì đã có thành tích trong việc thực hiện Nghị quyết số 13 của BCH Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.