Hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán năm 2021

Sáng ngày 19/10/2021, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán năm 2021. 

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Trần Thị Thuỳ Dung, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Cán bộ, giáo viên các trường tập trung ghi chép bài giảng

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 21/6/2021 của Thành uỷ Lào Cai về việc triển khai thực hiện Đề án“ Nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, Phòng Giáo dục & Đào tạo đã tổ chức cho hơn 260 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán trên địa bàn. Đồng chí Trần Thị Thuỳ Dung, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của nội dung hội nghị chia sẻ: “ Ngành giáo dục của chúng ta làm một ngành mang tính chất đặc thù, kết quả giáo dục của chúng ta là kết quả lao động sư phạm, phải có một thời gian dài mới có được cái minh chứng. Điều đó đòi hỏi tất cả các đồng chí cán bộ quản lý chúng ta phải có bản lĩnh chính trị hết sức là vững vàng và phải bám sát các cái tình hình địa phương  và nắm bắt toàn diện các cái đời sống xã hội”

Tại hội nghị đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ Lào Cai đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 16- NQ/TU ngày 01/10/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh và phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050; vai trò của Chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cuủa thành phố và một số nội dung phát triển – xã hội của thành phố hiện nay. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ Lào Cai biểu dương: “Phòng GD&ĐT thành phố là đơn vị đầu tiên rất chủ động kịp thời tham mưu đề xuất triển khai ngay Nghị quyết đến toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán toàn ngành. Báo cáo các đồng chí làm việc gì, xã hội hiện đại đến đâu cũng phải có con người, nên đào tạo nguồn nhân lực muốn làm được mọi việc thì phải chú trọng đặc biệt công tác bồi dưỡng. Các đồng chí là nhà giáo ngoài năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội là dạy học các đồng chí còn là cán bộ, đảng viên cần hiểu biết, nắm được nội dung cơ bản cốt lõi của nghị quyết vừa giáo dục,vừa tuyên truyền, vận động và để tiên phong trong quá trình thực hiện”

Đồng chí Bí thư Thành uỷ Đỗ Trường Sơn trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết 16 NQ/TU ngày 01/10/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh.

Hội nghị diễn ra trong vòng ½ ngày và sau hội nghị các cán bộ quản lý, giáo viên sẽ tiếp thu, thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh vào thực tiễn công tác, giảng dạy.

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố.