Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng- Quân sự

 Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đại tá Lã Việt Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự năm 2021 thành phố Lào Cai.

Kiểm tra công tác quân sự

Trên tinh thần vừa kiểm tra, đánh giá đúng thực chất, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đoàn công tác đã phân công từng thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật nhanh gọn, chặt chẽ. Qua kiểm tra, đoàn công tác thống nhất đánh giá, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt công tác phòng, chống COVID-19; tham mưu tốt công tác tuyển quân;  Hoạt động công tác Đảng - công tác chính trị duy trì có nền nếp. Công tác hậu cần, kỹ thuật tài chính được thực hiện đúng nguyên tắc, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và các nhiệm vụ khác.

Quang cảnh kiểm tra

Đoàn công tác cũng đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế, thiếu sót để đơn vị kịp thời khắc phục. Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm nhằm đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện.

Ánh Tuyết