Công bố quy hoạch phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 220kv Lào Cai - Bảo Thắng

Ngày 15 -10- 2021, tại xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai đã Công quy hoạch phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 220kv Lào Cai -Bảo Thắng. 

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm giải tỏa công suất thủy điện khu vực Tây Bắc và lân cận. Tăng cường kết nối lưới điện 220kv và mua điện từ Trung Quốc, đảm bảo tính linh hoạt và kinh tế trong vận hành lưới điện khu vực. Công trình có chiều dài tuyến khoảng 17km, với mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Tại buổi công bố, nhân dân xã Thống Nhất thuộc diện nằm trong vùng giải phóng mặt bằng phải di chuyển được nghe công bố quy hoạch xây dựng công trình đều đồng tình phấn khởi trước việc triển khai dự án mà tỉnh Lào Cai đã phê duyệt. Nhân dân mong muốn và tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải phóng mặt bằng cho đơn vị thi công, đồng thời cũng đề nghị UBND thành phố, Ban quản lý dự án và chủ đầu tư phối hợp thực hiện tốt chính sách của nhà nước về áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng cùng các chính sách hỗ trợ. Đề nghị đơn vị thi công có kế hoạch, giải pháp tổ chức thi công nhanh, gọn, dứt điểm giảm thiểu những ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. 

Tiến Hưng