Họp nghe báo cáo Phương án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho 07 thôn vùng cao của xã Tả Phời.

Chiều ngày 16/9, UBND thành phố họp nghe báo cáo Phương án hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội cho 07 thôn vùng cao của xã Tả Phời.

Quang cảnh hội nghị

Tả Phời là xã vùng cao của thành phố Lào Cai, có tổng diện tích tự nhiên 8.940,2 ha, chiếm 31,8% diện tích tự nhiên của thành phố Lào Cai; có 18 thôn (11 thôn vùng thấp và 7 thôn vùng cao) với 1.494 hộ và 6.549 khẩu thuộc 6 dân tộc: Tày, Giáy, Dao, Kinh, Xa Phó, Mông cùng sinh sống. 07 thôn vùng cao của xã gồm Láo Lý, Ú Sì Sung, Phìn Hồ, Pèng, Làng Mới, Xéo Tả 1, Xéo Tả 2. Nguồn thu nhập chính của các hộ dân khu vực này chủ yếu từ nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 31 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho các thôn, phương án với các mục tiêu: Hoàn thành các quy hoạch sắp xếp dân cư tập trung tại 7 thôn, quy hoạch giao thông, cấp điện, cấp nước, thủy lợi, quy hoạch sản xuất (vùng trồng cây ăn quả ôn đới, vùng trồng cây lâm nghiệp, chăn nuôi); Đầu tư phát triển hạ tầng (sắp xếp dân cư, giao thông, thủy lợi, nước sạch, điện sinh hoạt, điểm văn hóa thôn, trường lớp học…) đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các thôn và đảm bảo tiêu chí thôn nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu;Vận động nhân dân tận dụng điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng và lao động để phát triển kinh tế. Triển khai ngay việc hỗ trợ một số mô hình phát triển trồng trọt, chăn nuôi đối với các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp có giá trị kinh tế cao; Phấn đấu đến năm 2025, nâng thu nhập bình quân đầu người thuộc 7 thôn vùng cao đạt 54,3 triệu đồng/người/năm (Bằng 68 % so với mặt bằng chung khu vực thôn thành phố), cụ thể: Thôn Láo lý đạt 40 triệu đồng/người/năm; Thôn Phìn Hồ, Ú Xì Sung, Làng Mới, Pèng đạt 60 triệu đồng/người/năm; Xéo Tả 1, Xéo Tả 2 đạt 50 triệu đồng/người/năm. Có từ 90% trở lên hộ dân có 3 công trình hợp vệ sinh. Rác thải được thu gom và xử lý đúng quy trình quy định;Có từ 50% trở lên học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học THPT, học nghề; duy trì tỷ lệ chuyên cần các cấp học MN, TH, THCS đạt 97%; Các thôn cơ bản không còn hộ nghèo; Bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, cảnh quan môi trường gắn liền với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp sinh thái của các thôn vùng cao với thôn vùng thấp của xã Tả Phời và kết nối phát triển du lịch chung của thành phố và các vùng lân cận; Các thôn có đảng viên là cán bộ, công chức xã tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, chi bộ, thôn trưởng, trưởng các chi hội đoàn thể hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thôn Láo Lý hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới; thôn Phìn Hồ và thôn Làng Mới đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn vùng cao còn lại duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn nông thôn mới đã đạt.

Tại hội nghị các đại biểu cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào giải pháp thực hiện để hoàn chỉnh phương án hỗ trợ 07 thôn vùng cao xã Tả Phời./.

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phố.