Phỏng vấn đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930 - 1.8.2021)

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1.8.1930 - 1.8.2021), phóng viên Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao thành phố Lào Cai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố về kết quả trong công tác Tuyên giáo.

Lãnh đạo thành phố, Thành ủy tặng hoa chúc mừng Ban tuyên giáo Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2021)

       Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số kết quả đạt được công tác Tuyên giáo trên địa bàn thành phố Lào Cai trong thời gian qua? Vai trò của Ban Tuyên giáo trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền ở địa phương như thế nào?

Đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trả lời: Trong thời gian qua, đặc biệt sau đại hội Đảng thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, công tác tuyên giáo đã được cấp ủy trên địa bàn thành phố quan tâm và đã được cụ thể hóa vằng Nghị quyết số 04 của BCH Đảng bộ thành phố về tiếp tục đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền vận động giai đoạn 2020-2025. Và với vai trò tham mưu của Ban tuyên giáo trong thời gian qua, công tác tuyên giáo trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật sau: Thứ nhất, công tác học tập triển khai các Nghị quyết của Đảng đã được đổi mới, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt, Thành ủy đã ban hành quy định về học tập Nghị quyết, theo đó, quy định tất cả cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia học tập Nghị quyết và việc học tập sẽ được theo dõi suốt nhiệm kỳ, và đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nghiên cứu học tập các Nghị quyết của Đảng. Thứ hai, đối với công tác tuyên truyền văn hóa, văn nghệ đã được triển khai đa dạng dưới nhiều hình thức trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, tuyên truyền các trang mạng xã hội. Các hoạt hoạt văn hóa, văn nghệ đi vào chiều sâu. Thứ 3 việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ thành phố chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả bằng những việc làm thiết thực và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với việc học tập và làm theo Bác. Thứ tư, về vai trò Ban tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy cũng đã được đẩy mạnh và phát huy trong đó tập trung vào tham mưu cho Thành ủy trong việc đổi mới công tác chính trị tư tưởng, công tác khoa giáo, công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng và có thể nói rằng trong thời gian qua thì hoạt động của Ban tuyên giáo cũng như cán bộ, công tác tuyên vận, tuyên truyền trên địa bàn thành phố đã được nâng lên rõ rệt.

Phóng viên: Vậy, việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tại cơ sở được Ban Tuyên giáo Thành ủy chú trọng thực hiện ra sao?

Đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trả lời: Đối với công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thì cũng đã được thành phố đặc biệt chú trọng thông qua đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, rồi đội ngũ cácn bộ làm công tác tuyên vận ở cơ sở. Qua đó đã kịp thời nắm bắt được các tâm tư nguyện vọng cũng như các dư luận trong xã hội. Từ đó đã kịp thời phản ánh đến các cấp ủy, để giải quyết vấn đề mà nhân dân quan tâm. Đối với Ban tuyên giáo thành phố cũng đã tổ ký quy chế phối hợp với UBND thành phố, với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trong việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng tới cán bộ đảng viên và nhân dân. Qua đó, để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân và tham mưu tốt cho cấp ủy trong việc giải quyết vấn đề nảy sinh trên thực tế.

Phóng viên: Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền và đặc biệt là công tác tuyên truyền tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Thành ủy xác định rõ một số nhiệm vụ trong tâm trong công tác tuyên truyền trong thời gian tới là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trả lời: Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, chúng tôi chủ động tham mưu cho Thành ủy một số nhiệm vụ sau: Thứ nhất, đó là tập trung tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp cũng như hình thức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng ý thức trách nhiệm đảng viên trong việc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc học tập, quán triệt rồi tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thứ hai là nâng cao hiệu quả về công tác tuyên truyền đặc biệt hoạt động đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên vận, đẩy mạnh hoạt động nắm bắt dư luận xã hội. Thứ ba, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thứ tư, tiếp tục phát huy vai trò của Ban tuyên giáo trong công tác tham mưu cho cấp ủy trên các lĩnh vực trong công tác tư tưởng, công tác văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo công tác lý luận chính trị và lịch sử đảng.

Phóng viên: Vâng xin cảm ơn đồng chí!

Tác giả:Kim Hoàn
Tin khác
1 2 3 4 5  ...