Thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn Luật cư trú năm 2020

Sáng ngày 30/7/2021, UBND thành phố Lào Cai đã tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Cư trú năm 2020, các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật cho các cán bộ tư pháp xã phường và lực lượng Công an xã phường, thành phố. 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung trong Luật Cư trú năm 2020 là rất cần thiết, đặc biệt là công tác quản lý cư trú, quản lý nhân hộ khẩu. Luật Cư trú năm 2020 rút gọn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, xã hội và công dân. 

Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu được phổ biến luật cư trú năm 2020, hướng dẫn nghiệp vụ về hộ tịch; Hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý cư trú bao gồm các thông tư 55, 56, 57, 58 của Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; quy trình đang ký cư trú; quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú và quy định về công tác tàng thư hồ sơ cư trú. 

Tác giả:Khánh Nga
Tin khác
1 2 3 4 5  ...