Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai: Ký kết chương trình, quy chế phối hợp về công tác tuyên giáo với cơ quan tỉnh, các cơ quan thành phố

Chiều ngày 28/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Lào Cai và Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025; ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giải quyết các vấn đề Nhân dân quan tâm. 

Tham dự chương trình về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Chính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan ký quy chế, chương trình phối hợp công tác.

Đồng chí Trần Thị Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì thảo luận chương trình ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy nhấn mạnh: Thành phố Lào Cai là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh, yêu cầu của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tư pháp ngày càng cao, đòi hỏi việc lắng nghe ý kiến phản biện, không để điểm nóng  xảy ra; mong rằng Thường trực Thành ủy quan tâm hơn nữa tới công tác đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Thị Nguyệt, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lại Vũ Hiệp ký chương trình phối hợp

Mục đích của chương trình nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa 2 cơ quan góp phần nâng cao hiệu quả công tác trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, thành phố cho cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Lào Cai và Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, từ đó tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, đơn vị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Vũ Quốc, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Phạm Đức Thịnh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũ Văn Thêm ký kết quy chế phối hợp công tác

Mục đích của quy chế phối hợp nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng; sự đồng thuận, nhất trí cao về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn thành phố trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển.

Tác giả:Minh Tuệ
Tin khác
1 2 3 4 5  ...