Thành phố Lào Cai tham gia chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thực hiện Công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai đã ban hành quyết định cử cán bộ tham gia chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch CoVid- 19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai với 18 người gồm các lực lượng: Trung tâm y tế, Công an thành phố, Thành đoàn Lào Cai. 

Các lực lượng thường trực tại chốt Km 237 cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Theo đó, nhiệm vụ thực hiện quy trình giám sát dịch CoVid-19 tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời tại Km 237 đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai theo Phương án số 42/PA-BCĐ ngày 02/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai; Quyết định số 1405QĐ-BCĐ ngày 02/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch CoVid-19 tỉnh Lào Cai V/v thành lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch CoVid- 19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Hằng ngày có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất kịp thời những khó khăn, vướng mắc về Ban chỉ đạo thành phố. Thời gian hoạt động: 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, kể từ ngày 03/5/2021. Chị Trương Thị Vân Anh, Bí thư thành đoàn Lào Cai chia sẻ: Ngay sau khi có chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thành phố thành đoàn Lào Cai đã gấp rút cử 12 đồng chí đoàn viên thanh niên là tình nguyên viên tham gia vào chốt kiểm dịch liên ngành, đây là công việc không quá bị động và bất ngờ đối với tuổi trẻ thành phố vì có thể nói rằng trong một thời gian rất ngắn tuổi trẻ thành phố đã 3 lần tham gia trực chốt covid – 19, tuổi trẻ thành phố luôn xác định nhiệm vụ vai trò luôn luôn xung kích tình nguyện cùng các ngành thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid – 19 được toàn diện và hiệu quả hơn giúp tạo môi trường sống lành mạnh và an toàn cho người dân.

Minh Ngọc