Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Thương mại Kim Thành, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (giai đoạn 1)

1. Mục đích điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh quy hoạch để xây dựng Khu cửa khẩu quốc tế Kim Thành tương xứng với vị thế, quy mô, đáp ứng các nhu cầu giao lưu buôn bán, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đối ngoại, đảm bảo an ninh quốc phòng theo hướng hiện đại, tiện lợi phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Xây dựng khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành trở thành Trung tâm thương mại dịch vụ, tài chính, viễn thông và các dịch vụ kho bãi. Các hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh và khu vực.

- Là căn cứ để quản lý sử dụng hợp lý, hiệu quả về đất đai, an toàn kinh doanh và tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi nghiên cứu, tìm hiểu, đầu tư xây dựng vào khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành.

2. Định hướng mở rộng:

 - Mở rộng sang thôn An Quang, Làng Hang thuộc xã Quang Kim xã Bản Qua huyện Bát Xát và phường Duyên Hải thành phố Lào Cai với quy mô khoảng 400ha.

- Các nội dung chi tiết khác theo Bản vẽ, Thuyết minh, Quy chế được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

 3. Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Thương mại Kim Thành bao gồm các nội dung cơ bả sau:

3-1: Vị trí, ranh giới và quy mô điều chỉnh:

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Thương mại Kim Thành giai đoạn 1 thuộc địa phận hành chính của xã Đồng Tuyển, phường Duyên Hải, thành phố Lào cai và xã Quang Kim huyện Bát Xát với diện tích 156 ha trong giới hạn phê duyệt tại quyết định số 366/QĐ-UBND và mở rộng thêm 4 ha tại khu vực trạm kiểm soát liên ngành số 3 và trạm kiểm soát liên ngành số 4.

3-2: Điều chỉnh mục đất sử dụng đất;

- Chuyển một phần đất dịch vụ thương mại sang đất xây dựng phục vụ cho việc quản lý cửa khẩu

- Điều chỉnh một phần đất vui chơi giải trí sang đất kho bãi hàng hóa.

3-3: Điều chỉnh về kiến trúc cảnh quan và kỹ thuật: Điều chỉnh chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, cốt xây dựng, hệ số sử dụng đất.

3-4: Điều chỉnh về quy mô, vị trí, tổ chức quản lý: Điều chỉnh từ hai cổng, hai khu vực quản lý lên bốn cổng, 4 khu vực quản lý ( Bao gồm 1 cổng kiểm soát hàng hóa, người ra và 3 cổng kiểm soát hàng hóa, người vào ).

3-5: Đổi tên khu thương mại Kim Thành thành khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành ( Theo Quyết định số: 44/QĐ-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

3-6: Các nội dung chi tiết khác của mục 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 4-5; 4-6 theo bản vẽ, thuyết minh, Quy chế được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

3-7: Cơ cấu sử dụng đất sau khi đã điều chỉnh cụ thể như sau:

a- Khu vực quản lý:

+ Khu vực trạm kiểm soát liên ngành số 1: 73.490m2

+ Khu vực trạm kiểm soát liên ngành số 2: 72.600m2

+ Khu vực trạm kiểm soát liên ngành số 3: 20.000m2

            + Khu vực trạm kiểm soát liên ngành số 4: 20.000m2

b- Khu thương mại tổng hợp, hội chợ triển lãm diện tích: 435.830m2

c- Khu vực đất vui chơi giải trí: 297.800m2

d- Khu vực kho bãi hàng hóa công nghiệp diện tích: 165.150m2

e- Đất giao thông: 360.330m2

f- Đất cây xanh: 69.000m2

g- Đất khác: 45.800m2

               Tổng cộng: 156 ha.

4. Nội dung quy chế quản lý khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành bao gồm:

 4-1: Quy chế chung cho toàn khu vực bao gồm: Giới thiệu địa điểm xây dựng, cấp giấy phép xây dựng, thuê đất, cấp chứng nhận đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư vào khu Thương mại - Công nghiệp Kim Thành theo quy định hiện hành của Chính phủ và UBND tỉnh.

4-2: Quy chế riêng cho từng lô, từng băng trong khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành: theo bản vẽ, Thuyết minh và quy chế quản lý xây dựng được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

 5. Hệ thống đường giao thông, cấp nước, thóat nước, cấp điện, san nền, bãi đỗ xe đã thực hiện, cơ bản giữ nguyên theo quyết định số: 366/QĐ-UBND ngày 15/02/2006 của UBND tỉnh Lào Cai. Phần điều chỉnh và làm mới sẽ được duyệt theo từng dự án sau khi cầu Kim Thành, đường cao tốc được phê duyệt và đi vào khai thác.

Tin khác
1 2