Thành lập Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai

UBND tỉnh Lào Cai vừaquyết định thành lập Ban Quản lý các cửa khẩu (CCK) tỉnh Lào Cai với chức năng giúp UBND tỉnh quản lý và thúc đẩy phát triển hệ thống các cửa khẩu biên giới đất liền của tỉnh Lào Cai.

Theo Quyết định, Ban Quản lý CCK tỉnh Lào Cai là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Lào Cai, ngoài chức năng giúp UBND tỉnh quản lý và thúc đẩy phát triển hệ thống các cửa khẩu biên giới đất liền của tỉnh Lào Cai (được xác định theo Nghị định số 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ), Ban Quản lý CCK còn thực hiện chức năng quản lý các hoạt động tại cửa khẩu, quản lý các tổ chức phối hợp liên ngành tại cửa khẩu và quản lý Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Ban quản lý CCK tỉnh Lào Cai có trưởng ban và 2 phó trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý CCK gồm (1) Bộ máy giúp việc có văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; (2) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có Trung tâm Quản lý Khu Thương mại – Công nghiệp Kim Thành và Trung tâm Dịch vụ cửa khẩu tỉnh Lào Cai; (3) Bộ máy phối hợp các ngành thành viên có các thành viên Ban quản lý CCK tỉnh Lào Cai và các tổ chức hoạt động liên ngành của Ban quản lý CCK.

Ban quản lý CCK tỉnh Lào Cai có 11 nhiệm vụ, quyền hạn được thực hiện theo các quy định của pháp luật.
Tin khác
1 2