Hội thảo “Bồi dưỡng năng lực quản trị, phát huy vai trò kiến tạo vận dụng theo mô hình Giáo dục Nhật Bản”

Sáng ngày 27/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố đã tổ chức Hội thảo “Bồi dưỡng năng lực quản trị, phát huy vai trò kiến tạo vận dụng theo mô hình Giáo dục Nhật Bản cho đội ngũ Ngành giáo dục”, năm học 2021-2022.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo đại diện các trường học cơ sở thành phố Lào Cai trao đổi, chia sẻ về công tác quản lý, quản trị trường học. Thuận lợi, khó khăn, giải pháp của các trường trong tự chủ, phát huy vai trò sáng tạo giáo viên, xây dựng học sinh cách tự học, tạo sân chơi dạy học gắn với thực tiễn.

Hội thảo đã nghe đồng chí: Nguyễn Minh Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng năng lực quản trị thông tin nội dung: Quản trị trường học giỏi, bản lĩnh của lãnh đạo trường học khi đối mặt với những nội dung đổi mới, các tình huống khó khăn, thách thức... gắn với giao quyền tự chủ, phát triển nhà trường theo mô hình tự chủ và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học. Vai trò kiến tạo của người đứng đầu: Cách tư vấn, hướng dẫn tạo môi trường, tạo động lực gắn trách nhiệm cho cán bộ quản lý và đội ngũ đổi mới sáng tạo. Kỹ năng khám phá tiềm năng, năng lực nổi trội của học sinh, giáo dục đạo đức và kỹ năng cho học sinh theo mô hình giáo dục Nhật Bản.

Qua hội thảo bồi dưỡng năng lực quản trị, phát huy vai trò kiến tạo vận dụng theo mô hình Giáo dục Nhật Bản cho đội ngũ cán bộ quản lý Ngành giáo dục thành phố Lào Cai. Từ đó vận dụng  một số kinh nghiệm từ giáo dục phổ thông Nhật Bản, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ánh Tuyết