Chào mừng 30 năm tái lập thị xã tỉnh lỵ - Thành phố Lào Cai 01/09/1992 - 01/09/2022
  1 2