DANH BẠ WEBSITE


SỞ-BAN-NGÀNH
HUYỆN 
THÀNH PHỐ
TỔ CHỨC  
ĐOÀN THỂ
BỘ NGÀNH   TỈNH THÀNH
*Văn phòng UBND tỉnh »Huyện Bắc Hà
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ºThành phố Cần Thơ
ºThành phố Hải Phòng 
*Sở Giáo dục và Đào tạo »Huyện Bảo Thắng
  Bộ Tài chính
ºThành phố Hà Nội
ºTP Hồ Chí Minh
*Sở Tài chính »Huyện Bảo Yên
  Bộ Ngoại giao
   
*Sở Kế hoạch và Đầu tư
»Huyện Bát Xát
  Bộ GTVT
   
*Sở Khoa học và Công nghệ
»Huyện Mường Khương
  Tổng cục Thủy sản
   
*Sở Nông nghiệp và PTNT
»Huyện SaPa
  Bộ Y tế
   
*Cục Hải quan
»Huyện Văn Bàn
  Bộ Tư pháp
   
*Kho bạc Nhà nước  »Huyện Si Ma Cai
  Bộ Văn hóa TT và DL
   
*Toàn án tỉnh
»Thành phố Lào Cai
  Bộ Xây dựng     
*Ban QL Khu KT
    Bộ Giáo dục và ĐT    
*Sở Thông tin và TT
    Bộ Tài nguyên và MT
   
*Sở Tài nguyênMT
    Tổng cục DL
   
*Sở Tư pháp
    Tổng cục Hải quan
   
*Sở Công thương
    Cục Đăng kiểm
   
*Sở Ngoại vụ
    Cục Kiểm lâm     
*Cục Thống kê      Tổng cục Môi trường
   
*Thanh tra tỉnh      Hiệp hội da giầy
   
*Hội đồng TĐKT
         
*Vườn quốc gia Hoàng Liên
         
*Sở Y tế
         
*Sở Văn hóa, TT và DL
         
*Sở Nội vụ
         
*Sở Giao thông vận tải
         
*Sở Xây dựng
         
*Công an tỉnh
         
*Viện kiểm sát
         
*Quỹ đầu tư phát triền tỉnh
         
*Ban Dân tộc